De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Voorstellen

Mijn naam is Reinilde de Groot.
Samen met mijn gezin woon ik in de Professorenbuurt te Nijmegen.

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de PABO Groenewoud te Nijmegen. Tijdens deze opleiding merkte ik dat mijn affiniteit duidelijk lag bij het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Aansluitend heb ik de driejarige opleiding tot orthopedagoog, specialisatie leerproblemen, met goed gevolg afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na deze opleidingen ben ik gaan werken op twee basisscholen (een reguliere basisschool en een Montessorischool).
Omdat ik na een didactisch onderzoek bij een kind, meteen zelf met het kind wilde werken aan het leerprobleem, ben ik bewust in het basisonderwijs gaan werken als remedial teacher.
Gedurende 14 jaar heb ik zo veel ervaring opgedaan met verschillende leerproblemen zoals leesproblemen (ook dyslexie), spellingproblemen, woordenschatproblemen en rekenproblemen. Ook het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen behoorde tot mijn taken. Het werken aan een goede taakaanpak en “hoe te leren” stonden centraal. Het is uiteraard belangrijk dat ook deze groep kinderen hun kwaliteiten optimaal leren gebruiken. Soms is hiervoor een extra steun nodig.

Tevens heb ik gewerkt met vele leerlingen uit verschillende clusters, die een leerling-gebonden financiering hadden (een zogenaamd rugzakje). Dit heb ik altijd als een extra uitdaging ervaren en met heel veel plezier gedaan. U en/of scholen kunnen mij inhuren op het persoons gebonden budget (PGB) van uw kind.

Het werken met kinderen ligt mij nauw aan het hart.
Ieder kind verdient het om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en soms heeft een kind daar extra begeleiding bij nodig. De negatieve spiraal samen met het kind de goede kant opdraaien is van groot belang.

Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT)

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (www.lbrt.nl). Zo blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij onderhoud ik contact met andere remedial teachers in en rond Nijmegen. Ik vind het waardevol om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en te kunnen discussiëren over problemen en oplossingen.