De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Tarieven

De tarieven voor onderzoek en begeleiding zijn BTW vrij.

Het intakegesprek

Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Overige gesprekken breng ik in rekening (€ 65,- per uur).

Didactisch onderzoek € 65,- per uur

Hieronder valt het afnemen van toetsen, het uitwerken van de gegevens, het handelingsplan schrijven en bespreken met ouders.

Remedial teaching € 65,- per uur

In dit uur werk ik 45 min. met uw kind. De overige 15 min. gebruik ik om de behandeling te evalueren en ter voorbereiding voor de volgende keer.

Evaluatie € 65,- per uur

Hieronder valt het afnemen van toetsen na 12 RT- bijeenkomsten, het uitwerken van de gegevens, het evaluatieverslag schrijven en bespreken met ouders.

Reistijd € 65,- per uur

Bij verhindering en/of ziekte

Graag 24 uur van te voren afzeggen, anders moet ik helaas de kosten in rekening brengen.

Vakanties

In de schoolvakanties wordt er in principe geen remedial teaching of huiswerkbegeleiding gegeven.