De Nijmeegse RT - praktijk

praktijk voor remedial teaching

Privacyverklaring

De Nijmeegse RT-praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Nijmeegse RT-praktijk
drs. Reinilde de Groot
Prof. Schrijnenstraat 13
6524 PZ Nijmegen
06-20795874

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De Nijmeegse RT-praktijk verwerkt uw persoonsgegevens met uw schriftelijk bevestigde toestemming. Deze gegevensverwerking is nodig om de overeenkomst met u na te kunnen komen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Personalia (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Financiële administratie (bankrekeningnummer en facturen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

De Nijmeegse RT-praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rfgroot@kpnplanet.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

De Nijmeegse RT-praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om de dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de cliënt;
- Voor het afhandelen van uw betaling;
- Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nijmeegse RT-praktijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Nijmeegse RT-praktijk tussen zit.

Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden

De Nijmeegse RT-praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen voor de verschillende categorie├źn van persoonsgegevens:

categoriebewaartermijnreden
Personalia5 jaarom de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Adresgegevens5 jaarom de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Telefoonnummer5 jaarom de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
E-mailadres5 jaarom de overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Financiële administratie7 jaarom te voldoen aan de verplichtingen die de Belastingdienst stelt aan ondernemers.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nijmeegse RT-praktijk verstrekt uitsluitend met uw toestemming uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

De Nijmeegse RT-praktijk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de praktijk hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Nijmeegse RT-praktijk. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rfgroot@kpnplanet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw identiteitsbewijs), het nummer van uw identiteitsbewijs en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. De Nijmeegse RT-praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

De Nijmeegse RT-praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rfgroot@kpnplanet.nl